چک کردن ورژن توزیع Ubuntu

در پی چالش ” یاد بگیر ، یاد بده “ امروز میخوام از دستورات لینوکس بنویسم و دستور چک کردن ورژن توزیع های Debian رو بگم ، دستور زیر را در SSH وارد کنید.